Tổng hợp các bộ source code đồ án phần mềm mức độ khó cho anh em tham khảo. Các đồ án được chọn lọc một cách kỹ lưỡng, sử dụng các công nghệ mới nhất, thích hợp cho anh em làm đồ án tốt nghiệp
http://tinhocngoaingu.net/manguonphanmem.aspx