Debian đã chính thức chuyển sang dùng XFCE làm giao diện mặc định kể từ phiên bản 8.0. Thông báo này được đưa ra bởi nhà phát triển Joey Hess của Debian.

Như vậy là sau rất nhiều năm sử dụng GNOME làm giao diện mặc định, từ khi GNOME chuyển sang GNOME 2 thì Debian đã... cố gắng port sang dùng GNOME 3 nhưng có lẽ người dùng Debian đều o thích và muốn chuyển sang Xfce.

Có thể nói rằng Debian là distro trung thành với GNOME nhất, nhưng bây giờ thì Debian đã nói lời tạm biệt với GNOME.

Xem thêm tại đây.