TOEFL iBT Writing gồm có 2 dạng bài viết:
Dạng 1:1 bài viết tích hợp (đọc và nghe)
Bạn có thể phải đọc và nghe một đoạn văn cùng đề tài rồi tóm tắt lại và trình bày ý kiến của mình. Vấn đề quan trọng nhất mà bạn phải nắm bắt được:
Ý chung nhất: đề tài đang nói đến vấn đề gì.
Quan điểm mỗi người được trình bày trong đề tài đó.
Bạn cần ghi chép thông tin 1 cách cẩn thận cả trong lần đọc lẫn lần nghe vì chúng sẽ được sử dụng trong bài viết.
Ngoài ra bạn nên cố gắng take note cả examples và những lý lẽ giải thích cho các quan điểm. Làm được điều đó khi viết lại bạn sẽ có nhiều ý để so sánh, nên nhớ không phải lúc nào quan điểm của bài đọc cũng khác quan điểm bài nghe, mà đôi khi quan điểm này sẽ support cho quan điểm kia. Kết bài cho thêm một câu gì đó ý kiến trung lập của mình nếu bị yêu cầu cho ý kiến.
Dạng 2: 1 bài viết độc lập với chủ đề cụ thể
Các bạn cần phải trình bày như một bài viết khuôn mẫu 5 đoạn văn. Ngoài ra để làm tốt phần thi này bạn cần phải có cách viết mạch lạc, tổ chức ý rõ ràng, các ví dụ đưa ra phải sinh động, sát thực, phù hợp với bài viết.
Các bạn thí sinh lưu ý: cả 2 bài viết đếu phải đánh máy. Vì thế tập đánh máy nhanh cũng là một lợi thế!
Ngoại ngữ EVI | Luyện thi toeic | Luyện thi toefl | Luyện thi IELTS | tiếng anh giao tiếp | Tiếng anh 4 kỹ năng