Mấy tháng trước chuẩn bị thi Toeic tình cờ đọc được một blog chia sẻ kinh nghiệm luyện nghe rất thiết thực, mình làm theo và cũng đã vượt 650 để đủ điều kiện ra trường.
Chia sẻ mọi người tham khảo: http://vietclub.wordpress.com/listening-skill/