Bác nào có bộ tài liệu phát triển phần mềm này không, hôm nay tự nhiên mò được, đọc thấy khủng quá.@@, ai có thì share ae học với.
http://tinhocngoaingu.net/software.aspx