Mạch đa hài tự dao động có ứng dụng gì trong đời sống vậy em tìm trên google mà k thấy ??