Hỏi các cao thủ xem có ai biết ko
Mình cài VC va VB 6 trên win Me thì dc, nhưng đem cài trên XP SP1 thì báo : can't find Acme setup Đã thử với 2 đĩa cài khác nhau
Vậy có ai gặp trường hợp này chưa