(Ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

HỒ TIỀN VÀ EM

Gió lùa mái tóc phất phơ
Hồ Tiền gợn sóng mộng mơ sắn lùi
Mây đem nắng nhuộm vàng trời
Thu mang hoa sữa thơm mùi tóc ai
Dập dờn cành liễu ngang vai
Đung đưa năm tháng mệt nhoài trôi xa
Trường tan muôn nẻo đường ra
Bên hồ rộng lối đi qua cũng nhiều
Trái tim nhung nhớ bao điều
Lung linh mặt nước ngang chiều xanh lơ
Tiếng yêu có tự bao giờ
Hồ Tiền chốn ấy mong chờ bóng em

Minh Đức
14-10-2013
-----------