CHIM ANH VŨ

Anh vũ là "chim" của Bách Khoa
Nổi danh chém gió nổ tung nhà
Thằng môn học lắm yêu chưa tới
Kẻ đợt thi nhiều vớt chẳng qua
Cành liễu vội tranh làm bến đậu
Sắn lùi đâu nở bỏ đò xa
Dù cho cuộc sống luôn gian khó
Vẫn hát nghêu ngao đến tận già

Minh Đức
9-10-2013
---------------

P/s: Bài viết chỉ mang tính chất giải trí.