anh chị nào giúp em lập trình bài này với. Ngôn ngữ này e không hiểu lập trình bằng asembli

ĐỀ: tinh -̣̣(y^2+x*16660+y*(x/(x+2)^2
Với x=0087
y=0212
cảm ơn rất nhiều ạ !