Dear cả nhà, kì này đang học kĩ thuật đo. Có ai có đề cương ôn tập không??? Về các dạng bài tập ấy, share link hoặc gửi qua email cho mình với. Email mình là venusbkpro@gmail.com. Thanks cả nhà!