Từ những đặc điểm môi trường làm việc, các nhà máy bia hiện nay thường sử dụng can nhiệt Siemens mã hàng 7MC1007-5DA14-Z-T10-Y11
· Môi trường làm việc:
Tại vị trí Tank lên men bia, Tank thành phẩm và Tank chứa men.

Quá trình lên men nhiệt độ thay đổi thường từ 8 0C xuống dưới 0 0C nên thì khoảng nhiệt độ làm việc cài đặt cho cảm biến đo nhiệt độ có giải đo từ - 100C đến 40 0C.

Hệ thống đường ống và khối Inox ở khu vực Tank lên men khá rộng, nhiều thiết bị, cáp điện động lực, biến tần đi qua vì vậy nhiễu tín hiệu điện đo được ở thân Tank lên men là rất lớn.

Môi trường làm việc ngoài trời, nhiệt độ Tank thường xuyên thấp dẫn đến độ ẩm tại vị trí lắp đặt thiết bị đo nhiệt độ là rất cao, ảnh hưởng đến thiết bị điện.

Từ những đặc điểm môi trường làm việc đấy, các nhà máy bia hiện nay thường sử dụng can nhiệt Siemens mã hàng 7MC1007-5DA14-ZT10Y11.· Đặc điểm kỹ thuật của thiết bị:

LOW-PRESSURE SCREW-IN RESISTANCE THERMOMETER WITH NECK TUBE,G1/2, MOUNT. LENGTH 160 MM PROTECTIVE TUBE MAT. NO. 1.4571 1 PT100 MEAS. RESISTOR IN CERAMIC CONNECTION HEAD FORM B OF CAST LIGHT METAL WITH 1 CABLE ENTRY AND WITH STANDARD HINGED COVER

Để chống nhiễu tốt hơn, thiết bị sử dụng đi kèm với Transmitter đưa tín hiệu 4 – 20 mA về bộ điều khiển PLC.

Thực tế tại các nhà máy phản ánh sau khi dùng thì mã hàng này vẫn còn một số hạn chế nhất định như sau một thời gian dùng thì một số thiết bị bị sai lệch nhiệt độ lớn hoặc bị nhiễu tín hiệu mạnh, vòng đời thiết bị ngắn. Tuy nhiên vì thiết bị có giá tốt nên phần lớn các nhà máy đều đang sử dụng mã hàng này.
Công ty chúng tôi cung cấp thiết bị này