M đang cần gấp phần mềm latex và matlab,bạn nào có cho m xin link nhé,thanks nhiều