Năm thứ 2 này em có học môn đồ họa kĩ thuật , thầy bảo là cần sử dụng phần mềm solidworks , em nên tự học hay học ở ngoài , ai có kinh nghiệm hoặc học qua môn này r tư vấn em với!