Em đang rất cần giáo trình về kỹ thuật lập trình trên máy tiện CNC. Hoặc anh chị nào hướng dẫn e trực tiếp qua diễn đàn cũng đc ạ. thanks all