hiện tại phòng đào tạo đã mở bổ sung lớp Truyền động điện mã EE3510điều khiển quá trình mã EE3550. ban nào đăng ký học mới hay học lai 1 trong 2 môn này thì vào sis.hut.edu.vn để đăng ký lớp nhé.