Sử dụng Từ Điển ngoại văn trong quá trình học Tiếng Anh sẽ giúp người học hiểu đúng, đầy đủ về nghĩa và cách sử dụng một từ tiếng anh. Đặc biệt, sử dụng Từ Điển ngoại văn thường xuyên sẽ rèn luyện cho người học cách suy nghĩ và hiểu các vấn đề theo cách của người bản ngữ. Ngoài ra, Từ Điển ngoại văn là một tài nguyên vô cùng phong phú chứa đựng rất nhiều tài liệu quý nói về nhiều chủ đề khác nhau.
Để góp phần giúp người học tiếp cận và tự tin sử dụng Từ Điển ngoại văn dù ở bất cứ trình độ nào, chúng tôi cung cấp các đĩa (DVD) bao gồm các bộ phần mềm cài đặt đi kèm file hướng dẫn sử dụng chi tiết (có kết hợp các phần mềm hỗ trợ) các Từ Điển ngoại văn nổi tiếng nhất hiện nay bao gồm:
· Đĩa 01: Dung lượng 4 Gb
1. Longman Dictionary of Contemporary English 5th edition.
2. File hướng dẫn sử dụng chi tiết từ điển Longman Dictionary of Contemporary English 5th edition có kết hợp các phần mềm hỗ trợ.

· Đĩa 02: Dung lượng 4,3 Gb
1. Oxford Advanced Leaner’s Dictionary – 8th Edition.
2. File hướng dẫn sử dụng chi tiết từ điển Oxford Advanced Leaner’s Dictionary – 8th Edition có kết hợp các phần mềm hỗ trợ.
3. Cambridge Advanced Leaner’s Dictionary – 3rd Edition.
4. File hướng dẫn sử dụng chi tiết từ điển Cambridge Advanced Leaner’s Dictionary – 3rd Edition có kết hợp các phần mềm hỗ trợ.
Và các phần mềm hỗ trợ đắc lực khác:
5. Babylon 10.1
6. Lingoes 8.1

Với mức giá ưu đãi 50.000 VNĐ / 2 đĩa DVD (Đĩa 1 & 2).
Sẽ hỗ trợ cài đặt và hướng dẫn sử dụng trực tiếp nếu được yêu cầu thêm (mức phí 100.000 VNĐ).
Bạn nào có nhu cầu xin liên hệ theo địa chỉ sau:
Mr. Tâm – số điện thoại: 0915402982
(Phạm vi: khu vực nội thành Hà Nội)