User Tag List

+ Trả lời chủ đề
Hiện kết quả từ 1 tới 5 của 5

Chủ đề: Bản dịch tiếng Việt của Giấy phép Công cộng GNU (GPL) / Giấy phép Công cộng GNU Hạn chế (LGPL)

 1. #1
  Tội Nhân Thiên Cổ Avatar của Thiên Tình Hận
  Tham gia ngày
  Jan 2009
  Bài gửi
  2.228

  Icon1 Bản dịch tiếng Việt của Giấy phép Công cộng GNU (GPL) / Giấy phép Công cộng GNU Hạn chế (LGPL)

  nguồn: hvaonline.net
  Bản dịch tiếng Việt của Giấy phép Công cộng GNU (GPL)

  Người dịch Đặng Minh Tuấn

  Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Giấy phép Công cộng GNU. Bản dịch này không phải do Tổ chức Phần mềm Tự do ấn hành, và nó không quy định về mặt pháp lý các điều khoản cho các phần mềm sử dụng giấy phép GNU GPL -- chỉ có bản tiếng Anh gốc của GNU GPL mới có tính pháp lý. Tuy nhiên, chúng tôi hy vọng rằng bản dịch này sẽ giúp cho những người Việt hiểu rõ hơn về GNU GPL.

  This is an unofficial translation of the GNU General Public License into Vietnamese. It was not published by the Free Software Foundation, and does not legally state the distribution terms for software that uses the GNU GPL--only the original English text of the GNU GPL does that. However, we hope that this translation will help Vietnamese speakers understand the GNU GPL better.

  GIẤY PHÉP CÔNG CỘNG GNU (GPL)  Giấy phép công cộng GNU
  Phiên bản 2, tháng 6/1991
  Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.
  59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA


  Mọi người đều được phép sao chép và lưu hành bản sao nguyên bản nhưng không được phép thay đổi nội dung của giấy phép này.

  Lời nói đầu

  Giấy phép sử dụng của hầu hết các phần mềm đều được đưa ra nhằm hạn chế bạn tự do chia sẻ và thay đổi nó. Ngược lại, Giấy phép Công cộng của GNU có mục đích đảm bảo cho bạn có thể tự do chia sẻ và thay đổi phần mềm (tự do) - tức là đảm bảo rằng phần mềm đó là tự do đối với mọi người sử dụng. Giấy phép Công cộng này áp dụng cho hầu hết các phần mềm của Tổ chức Phần mềm Tự do và cho tất cả các chương trình khác mà tác giả của chúng cho phép áp dụng. (Đối với một số phần mềm khác của Tổ chức Phần Mềm Tự do, có thể nên áp dụng Giấy phép Công cộng Hạn chế của GNU thay cho giấy phép này ). Bạn cũng có thể áp dụng nó cho các chương trình của mình.

  Khi nói đến phần mềm tự do, chúng ta nói đến sự tự do sử dụng chứ không quan tâm về giá cả. Giấy phép Công cộng của chúng tôi được thiết kế để đảm bảo rằng bạn hoàn toàn tự do cung cấp các bản sao của phần mềm tự do (và thu tiền đối với dịch vụ này nếu bạn muốn), rằng bạn có thể nhận được mã nguồn nếu bạn có yêu cầu, rằng bạn có thể thay đổi phần mềm hoặc sử dụng các thành phần của phần mềm đó cho những chương trình tự do mới; và rằng bạn biết chắc là bạn có thể làm được những điều này.

  Để bảo vệ các quyền của bạn, chúng tôi cần đưa ra những hạn chế để ngăn chặn những ai chối bỏ quyền của bạn, hoặc yêu cầu bạn chối bỏ quyền của mình. Những hạn chế này đồng thời cũng là những trách nhiệm nhất định của bạn khi bạn cung cấp các bản sao phần mềm hoặc khi bạn chỉnh sửa các phần mềm đó.

  Ví dụ, nếu bạn cung cấp các bản sao của một chương trình, dù miễn phí hay không, bạn phải cho người nhận tất cả các quyền mà bạn có. Bạn cũng phải đảm bảo rằng họ cũng nhận được hoặc tiếp cận được mã nguồn. Và bạn phải thông báo những điều khoản này để họ biết rõ về quyền của mình.

  Chúng tôi bảo vệ quyền của bạn với hai bước: (1) xác lập bản quyền đối với phần mềm, và (2) cấp giấy phép này để bạn có thể sao chép, lưu hành và/hoặc chỉnh sửa phần mềm một cách hợp pháp.

  Ngoài ra, để bảo vệ các tác giả cũng như để bảo vệ chính mình, chúng tôi muốn chắc chắn rằng tất cả mọi người đều hiểu rõ rằng phần mềm tự do không hề có bảo hành. Nếu phần mềm được chỉnh sửa thay đổi bởi một người khác và sau đó chuyển tiếp sang người khác nữa, thì chúng tôi muốn người tiếp nhận nó biết rằng phiên bản họ đang có không phải là bản gốc, do đó tất cả những trục trặc do những người khác gây ra hoàn toàn không ảnh hưởng tới uy tín của tác giả ban đầu.

  Cuối cùng, bất kỳ một chương trình tự do nào cũng đều thường xuyên có nguy cơ bị đe doạ về bản quyền phần mềm. Chúng tôi muốn tránh nguy cơ khi những người cung cấp lại một chương trình tự do có thể có được giấy phép bản quyền cho bản thân họ, từ đó trở thành độc quyền đối với chương trình. Để ngăn ngừa trường hợp này, chúng tôi đã nêu rõ rằng mỗi giấy phép bản quyền hoặc phải được cấp cho tất cả mọi người sử dụng một cách tự do hoặc hoàn toàn không được cấp phép.

  Dưới đây là những điều khoản và điều kiện cho việc sao chép, lưu hành và chỉnh sửa.

  Những điều khoản và điều kiện đối với việc sao chép, lưu hành và chỉnh sửa

  0. Giấy phép này áp dụng cho bất kỳ một chương trình hay sản phẩm nào mà người giữ bản quyền công bố rằng nó có thể được cung cấp trong khuôn khổ những điều khoản của Giấy phép Công cộng này. Từ “Chương trình” dưới đây có nghĩa là bất cứ chương trình hay sản phẩm nào như vậy, và “sản phẩm dựa trên Chương trình” có nghĩa là Chương trình hoặc bất kỳ một sản phẩm nào bắt nguồn từ Chương trình đó tuân theo luật bản quyền, tức là một sản phẩm dựa trên Chương trình hoặc một phần của nó, dù là đúng nguyên bản hoặc có một số chỉnh sửa và/hoặc được dịch ra một ngôn ngữ khác. (Dưới đây, việc dịch cũng được hiểu trong khái niệm “chỉnh sửa”). Mỗi người được cấp phép được gọi là “bạn”.

  Các hoạt động không phải là sao chép, lưu hành và chỉnh sửa thì không được đề cập ở đây; chúng nằm ngoài phạm vi của Giấy phép này. Hành động chạy chương trình không bị ngăn cấm, và những kết quả thu được từ việc chạy Chương trình chỉ thuộc phạm vi áp dụng của Giấy phép này nếu nội dung của nó tạo thành một sản phẩm dựa trên Chương trình (cho dù nhờ có việc chạy Chương trình mà mới có được nó). Khả năng này có xảy ra hay không là phụ thuộc vào công việc mà Chương trình thực hiện.

  [B]1. Bạn có thể sao chép và lưu hành những bản sao nguyên bản của mã nguồn Chương trình đúng như khi bạn nhận được nó, qua bất kỳ phương tiện phân phối nào, với điều kiện rằng trên mỗi bản sao bạn đều kèm theo một ghi chú bản quyền rõ ràng và từ chối bảo hành; giữ nguyên tất cả những nội dung thông báo đề cập đến Giấy phép này và về việc không có bất kỳ một sự bảo hành nào; và cùng với Chương trình, bạn cung cấp cho người sử dụng một bản sao của Giấy phép này.

  Bạn có thể tính phí cho việc cung cấp vật lý một bản sao nào đó, và tuỳ theo quyết định của mình bạn có thể đưa ra một cam kết bảo hành để lấy một khoản phí tương ứng.

  [B]2. Bạn có thể chỉnh sửa bản sao của bạn hoặc các bản sao của Chương trình hoặc của bất kỳ phần nào của nó, từ đó hình thành một sản phẩm dựa trên Chương trình, và sao chép cũng như lưu hành sản phẩm hoặc những chỉnh sửa đó theo các điều khoản tại Mục 1 ở trên, với điều kiện bạn cũng đáp ứng tất cả những điều kiện dưới đây:
  • a) Bạn phải có ghi chú rõ ràng trong những tập tin đã chỉnh sửa là bạn đã chỉnh sửa nó, và ngày tháng của bất kỳ một thay đổi nào.
  • b) Đối với các sản phẩm nào bạn cung cấp hoặc phát hành mà bao gồm hoặc bắt nguồn hoàn toàn hay một phần từ Chương trình hoặc bất cứ phần nào của nó thì Bạn phải cấp phép miễn phí cho tất cả các bên thứ ba theo những điều khoản của Giấy phép này.
  • c) Nếu chương trình đã chỉnh sửa thường đọc lệnh tương tác trong khi chạy, bạn phải thực hiện sao cho khi bắt đầu chạy để sử dụng tương tác theo cách thông thường nhất, chương trình phải in ra hoặc hiện ra một thông báo về bản quyền và thông báo về việc không có bảo hành (hoặc thông báo bạn là người cung cấp bảo hành), và rằng người sử dụng có thể cung cấp lại Chương trình theo những điều kiện đã nêu, và thông báo để người sử dụng biết làm thế nào để có thể xem bản sao của Giấy phép này. (Ngoại lệ: nếu bản thân Chương trình là tương tác nhưng bình thường nó không đưa ra một thông báo nào như trên, thì sản phẩm của bạn dựa trên Chương trình đó cũng không bắt buộc phải có thông báo như vậy).

  Những yêu cầu trên áp dụng cho toàn bộ sản phẩm chỉnh sửa. Nếu có những phần xác định được của sản phẩm rõ ràng là không bắt nguồn từ Chương trình, và có căn cứ hợp lý để có thể được xem là những sản phẩm độc lập và riêng biệt, thì Giấy phép này và các điều khoản của nó sẽ không áp dụng cho những phần đó khi bạn cung cấp chúng như những sản phẩm riêng biệt. Nhưng khi bạn cung cấp những phần đó như những phần nhỏ trong cả một sản phẩm dựa trên Chương trình thì việc cung cấp toàn bộ sản phẩm này phải tuân theo những điều khoản của Giấy phép này, mà giá trị cấp phép của nó đối với người được cấp phép sẽ áp dụng đối với toàn bộ sản phẩm và do đó, đối với từng và tất cả các phần trong đó, bất kể ai đã viết ra nó.

  Như vậy, phần quy định này không nhằm mục đích xác nhận quyền hoặc tranh giành quyền của bạn đối với những sản phẩm hoàn toàn do bạn viết; mà mục đích của nó là nhằm thực hiện quyền kiểm soát đối với việc cung cấp những sản phẩm bắt nguồn từ hoặc tập hợp thành nhóm dựa trên Chương trình.

  Ngoài ra, việc kết hợp thuần tuý Chương trình (hoặc một sản phẩm dựa trên Chương trình) với một sản phẩm khác không dựa trên Chương trình trên một tập hợp nào đó của một phương tiện lưu trữ hoặc quảng bá sẽ không làm cho sản phẩm khác đó rơi vào phạm vi áp dụng của Giấy phép này.

  [B]3. Bạn có thể sao chép và cung cấp Chương trình (hoặc một sản phẩm dựa trên Chương trình, theo Mục 2) dưới hình thức mã đã biên dịch hoặc dạng có thể thực thi được trong khuôn khổ các điều khoản nêu trong Mục 1 và 2 ở trên, nếu như bạn:
  • a) Kèm theo đó một bản mã nguồn tương ứng dạng đầy đủ có thể biên dịch được, và mã nguồn này phải được cung cấp theo các điều khoản trong Mục 1 và 2 nêu trên thông qua một phương tiện mang tin thông thường vẫn được sử dụng cho mục đích trao đổi phần mềm; hoặc
  • b) Kèm theo đó một đề nghị bằng văn bản có giá trị ít nhất 3 năm về việc cung cấp cho bất kỳ một bên thứ ba một bản sao đầy đủ của mã nguồn tương ứng, và việc cung cấp này phải được thực hiện thông qua một phương tiện thông thường vẫn được sử dụng để trao đổi phần mềm, với chi phí không cao hơn giá chi phí vật lý của hành vi cung cấp và căn cứ theo các điều khoản tại các Mục 1 và 2 nêu trên; hoặc
  • c) Kèm theo đó những thông tin bạn đã nhận được về đề nghị cung cấp mã nguồn tương ứng. (Phương án này chỉ được phép đối với việc phân phối phi thương mại và chỉ với điều kiện nếu bạn nhận được Chương trình dưới hình thức mã đã biên dịch hoặc dạng có thể thực thi được cùng với lời đề nghị như vậy, theo phần b trong điều khoản nêu trên).

  Mã nguồn của một sản phẩm là một dạng của sản phẩm thường được dùng cho việc chỉnh sửa nó. Với một sản phẩm có thể thi hành, mã nguồn hoàn chỉnh có nghĩa là toàn bộ các mã nguồn cho tất cả các môđun trong sản phẩm đó, cùng với tất cả các tệp tin định nghĩa giao diện đi kèm , cùng với tập lệnh dùng để kiểm soát việc biên dịch và cài đặt các tập tin thi hành. Tuy nhiên, có một ngoại lệ đặc biệt là mã nguồn được cung cấp không cần chứa những thành phần mà bình thường vẫn được cung cấp (dưới hình thức mã nguồn hoặc dạng nhị phân) cùng với những thành phần chính (chương trình biên dịch, nhân, và những phần tương tự) của hệ điều hành mà các chương trình sẽ chạy trong đó, trừ khi bản thân thành phần đó lại đi kèm với một tập tin thi hành.

  Nếu việc cung cấp mã đã biên dịch hoặc tập tin thi hành được thực hiện qua việc cho phép tiếp cận để sao chép từ một địa điểm được chỉ định, thì việc cho phép tiếp cận theo một phương thức tương đương để sao chép mã nguồn từ cùng địa điểm cũng được tính như việc cung cấp mã nguồn, kể cả khi các bên thứ ba không bị buộc phải sao chép mã nguồn cùng với mã đã biên dịch.

  [B]4. Bạn không được phép sao chép, chỉnh sửa, cấp phép hoặc cung cấp Chương trình trừ phi phải tuân thủ một cách chính xác các điều khoản trong Giấy phép này. Bất kỳ ý định sao chép, chỉnh sửa, cấp phép hoặc cung cấp Chương trình theo cách khác đều làm mất hiệu lực và tự động huỷ bỏ quyền của bạn trong khuôn khổ Giấy phép này. Tuy nhiên, những bên nào đã nhận được bản sao hoặc quyền từ bạn căn cứ theo Giấy phép này sẽ không bị mất bản quyền, chừng nào các bên đó vẫn tuân thủ đầy đủ các điều khoản của giấy phép này.

  [B]5. Bạn không bắt buộc phải chấp nhận Giấy phép này khi bạn chưa ký vào đó. Tuy nhiên, thiếu nó bạn sẽ không được phép chỉnh sửa hoặc cung cấp Chương trình hoặc các sản phẩm bắt nguồn từ Chương trình. Những hành động này bị luật pháp nghiêm cấm nếu bạn không chấp nhận Giấy phép này. Do vậy, bằng việc chỉnh sửa hoặc cung cấp Chương trình (hoặc bất kỳ một sản phẩm nào dựa trên Chương trình), bạn đã thể hiện sự chấp thuận Giấy phép này, cùng với tất cả các điều khoản và điều kiện đối với việc sao chép, cung cấp hoặc chỉnh sửa Chương trình hoặc các sản phẩm dựa trên nó.

  [B]6. Mỗi khi bạn cung cấp lại Chương trình (hoặc bất kỳ một sản phẩm nào dựa trên Chương trình), người nhận sẽ tự động nhận được giấy phép từ người cấp phép đầu tiên cho phép sao chép, cung cấp và chỉnh sửa Chương trình theo các điều khoản và điều kiện này. Bạn không thể áp đặt bất cứ hạn chế nào khác đối với quyền của những người tiếp nhận ở đây. Bạn cũng không phải chịu trách nhiệm bắt buộc các bên thứ ba tuân thủ theo Giấy phép này.

  [B]7. Nếu như, theo quyết định của toà án hoặc với những khiếu nại về việc vi phạm bản quyền hoặc vì bất kỳ lý do nào khác (không chỉ giới hạn trong các vấn đề về bản quyền), mà bạn phải tuân theo các điều kiện (nêu ra trong lệnh của toà án, biên bản thoả thuận hoặc theo cách khác) trái với các điều kiện của Giấy phép GPL, thì chúng cũng không thể miễn cho bạn khỏi những điều kiện của Giấy phép này. Nếu bạn không thể đồng thời thực hiện các nghĩa vụ của mình trong khuôn khổ Giấy phép này và các nghĩa vụ thích đáng khác, thì hậu quả là bạn hoàn toàn không được cung cấp Chương trình. Ví dụ, nếu giấy phép bản quyền không cho phép những người nhận có được bản sao của Chương trình trực tiếp hoặc gián tiếp qua bạn một cách miễn phí thì trong trường hợp này cách duy nhất bạn có thể thoả mãn cả hai điều kiện là hoàn toàn không cung cấp Chương trình.

  Nếu bất kỳ một phần nào trong điều khoản này không có hiệu lực hoặc không thể thi hành trong một hoàn cảnh cụ thể, thì phần nội dung còn lại của điều khoản vẫn được áp dụng, và toàn bộ điều khoản sẽ được áp dụng trong những hoàn cảnh khác.

  Mục đích của điều khoản này không nhằm buộc bạn phải vi phạm bất kỳ bản quyền nào hoặc các quyền sở hữu khác hoặc tranh luận về giá trị hiệu lực của bất kỳ quyền hạn nào như vậy; mục đích duy nhất của điều khoản này là nhằm bảo vệ sự toàn vẹn của hệ thống cung cấp phần mềm tự do đang được thực hiện theo những thực tiễn chung về giấy phép công cộng. Nhiều người đã đóng góp một cách tích cực vào hàng loạt các phần mềm tự do được cung cấp thông qua hệ thống này với sự tin tưởng rằng hệ thống được sử dụng một cách thống nhất; tác giả/người cung cấp có quyền quyết định về việc họ có cung cấp phần mềm thông qua hệ thống nào khác hay không, và người được cấp phép không thể tác động tới sự lựa chọn này.

  Điều khoản này nhằm làm rõ những vấn đề được cho là hậu quả tiếp theo của các phần còn lại của Giấy phép này.

  8. Nếu việc cung cấp và/hoặc sử dụng Chương trình bị cấm ở một số nước nhất định bởi quy định về sáng chế hoặc bản quyền, và người giữ bản quyền gốc đã quyết định áp dụng Giấy phép này cho Chương trình thì có thể bổ sung một điều khoản cụ thể hạn chế việc cung cấp theo phạm vi lãnh thổ để loại trừ các nước đó ra, tức là việc cung cấp chỉ được phép ở các nước không nằm trong danh sách hạn chế. Trong trường hợp đó, điều khoản loại trừ sẽ được coi như một thành phần của Giấy phép này.

  9. Tổ chức Phần mềm Tự do có thể tuỳ từng thời điểm mà công bố những phiên bản chỉnh sửa và/hoặc phiên bản mới của Giấy phép Công cộng. Những phiên bản đó sẽ đồng nhất với tinh thần của phiên bản hiện này, nhưng có thể khác ở một số chi tiết nhằm giải quyết những vấn đề hay những quan ngại mới.

  Mỗi phiên bản sẽ có một mã số phiên bản riêng. Nếu Chương trình và "bất kỳ một phiên bản nào sau đó" có áp dụng một phiên bản Giấy phép cụ thể, thì bạn có quyền lựa chọn tuân theo những điều khoản và điều kiện của phiên bản giấy phép đó hoặc của bất kỳ một phiên bản nào sau đó do Tổ chức Phần mềm Tự do công bố. Nếu Chương trình không nêu cụ thể mã số phiên bản giấy phép, bạn có thể lựa chọn bất kỳ một phiên bản nào đã từng được công bố bởi Tổ chức Phần mềm Tự do.

  10. Nếu bạn muốn kết hợp các phần của Chương trình vào các chương trình tự do khác mà điều kiện cung cấp khác với chương trình này, hãy viết cho tác giả để được phép. Đối với các phần mềm được cấp bản quyền bởi Tổ chức Phầm mềm Tự do, hãy đề xuất; đôi khi chúng tôi cũng có những ngoại lệ. Quyết định của chúng tôi sẽ dựa trên hai mục tiêu là bảo hộ tình trạng tự do của tất cả các sản phẩm bắt nguồn từ phần mềm tự do của chúng tôi, và thúc đẩy việc chia sẻ và tái sử dụng phần mềm nói chung.

  KHÔNG BẢO HÀNH
  DO CHƯƠNG TRÌNH ĐƯỢC CẤP PHÉP MIỄN PHÍ NÊN KHÔNG CÓ MỘT CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH NÀO TRONG MỨC ĐỘ CHO PHÉP CỦA LUẬT PHÁP. TRỪ KHI ĐƯỢC CÔNG BỐ KHÁC ĐI BẰNG VĂN BẢN, NHỮNG NGƯỜI GIỮ BẢN QUYỀN VÀ/HOẶC CÁC BÊN CUNG CẤP CHƯƠNG TRÌNH "NGUYÊN TRẠNG" SẼ KHÔNG BẢO HÀNH DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO DÙ CÓ QUY ĐỊNH RÕ HAY NGỤ Ý, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN TRONG CÁC HÌNH THỨC BẢO HÀNH ĐỐI VỚI TÍNH THƯƠNG MẠI CŨNG NHƯ TÍNH THÍCH HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ. BẠN LÀ NGƯỜI CHỊU TOÀN BỘ RỦI RO VỀ CHẤT LƯỢNG CŨNG NHƯ VIỆC VẬN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH. TRONG TRƯỜNG HỢP CHƯƠNG TRÌNH CÓ KHIẾM KHUYẾT, BẠN PHẢI CHỊU TOÀN BỘ CHI PHÍ CHO NHỮNG DỊCH VỤ SỬA CHỮA CẦN THIẾT.

  TRONG TẤT CẢ CÁC TRƯỜNG HỢP TRỪ KHI CÓ YÊU CẦU CỦA LUẬT PHÁP HOẶC CÓ THOẢ THUẬN BẰNG VĂN BẢN, NHỮNG NGƯỜI NẮM BẢN QUYỀN HOẶC BẤT KỲ MỘT BÊN NÀO CHỈNH SỬA VÀ/HOẶC CUNG CẤP LẠI CHƯƠNG TRÌNH THEO SỰ CẤP PHÉP NHƯ TRÊN ĐỀU KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM VỚI BẠN VỀ CÁC LỖI HỎNG HÓC, BAO GỒM CÁC LỖI THÔNG THƯỜNG HAY ĐẶC BIỆT, NGẪU NHIÊN HAY TẤT YẾU NẢY SINH DO VIỆC SỬ DỤNG HOẶC KHÔNG SỬ DỤNG ĐƯỢC CHƯƠNG TRÌNH (BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN TRONG VIỆC MẤT DỮ LIỆU, DỮ LIỆU THIẾU CHÍNH XÁC HOẶC CHƯƠNG TRÌNH KHÔNG VẬN HÀNH ĐƯỢC VỚI CÁC CHƯƠNG TRÌNH KHÁC), THẬM CHÍ CẢ KHI NGƯỜI NẮM BẢN QUYỀN VÀ CÁC BÊN KHÁC ĐÃ ĐƯỢC THÔNG BÁO VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA NHỮNG THIỆT HẠI ĐÓ.

  KẾT THÚC CÁC ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN.

  Áp dụng những điều khoản trên như thế nào đối với chương trình của bạn

  Nếu bạn xây dựng một chương trình mới, và bạn muốn cung cấp một cách tối đa cho công chúng sử dụng, thì biện pháp tốt nhất để đạt được điều này là phát triển chương trình đó thành phần mềm tự do để ai cũng có thể cung cấp lại và thay đổi theo những điều khoản như trên.

  Để làm được việc này, hãy đính kèm những ghi chú như sau vào chương trình của mình. An toàn nhất là đính kèm chúng trong phần đầu của tập tin mã nguồn để thông báo một cách hiệu quả nhất về việc không có bảo hành; và mỗi tệp tin đều phải có ít nhất một dòng về “bản quyền” và trỏ đến toàn văn nội dung thông báo.

  Một dòng đề tên chương trình và nội dung của nó.
  Bản quyền (C) năm, tên tác giả.

  Chương trình này là phần mềm tự do, bạn có thể cung cấp lại và/hoặc chỉnh sửa nó theo những điều khoản của Giấy phép Công cộng của GNU do Tổ chức Phần mềm Tự do công bố; phiên bản 2 của Giấy phép, hoặc bất kỳ một phiên bản sau đó (tuỳ sự lựa chọn của bạn).

  Chương trình này được cung cấp với hy vọng rằng nó sẽ hữu ích, tuy nhiên KHÔNG CÓ BẤT KỲ MỘT BẢO HÀNH NÀO; thậm chí kể cả bảo hành về KHẢ NĂNG THƯƠNG MẠI hoặc TÍNH THÍCH HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ. Xin xem Giấy phép Công cộng của GNU để biết thêm chi tiết.

  Bạn phải nhận được một bản sao của Giấy phép Công cộng của GNU kèm theo chương trình; nếu bạn chưa nhận được, xin gửi thư về Tổ chức Phần mềm Tự do, 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.

  Bạn cũng phải bổ sung thông tin về địa chỉ liên lạc của bạn (thư điện tử và bưu điện).

  Nếu chương trình chạy tương tác, hãy cho nó đưa ra một thông báo ngắn khi bắt đầu chạy chương trình như sau:

  Gnomovision phiên bản 69, Copyright (C) năm, tên tác giả.

  Gnomovision HOÀN TOÀN KHÔNG CÓ BẢO HÀNH; để xem chi tiết hãy gõ `show w'. Đây là một phần mềm tự do, bạn có thể phân phối tiếp với những điều kiện nhất định, gõ ‘show c’ để xem chi tiết.
  Các lệnh có tính giả thiết `show w' và `show c' sẽ cho xem những phần tương ứng trong Giấy phép Công cộng. Tất nhiên những lệnh mà bạn dùng có thể khác với ‘show w' và `show c'; những lệnh này có thể là nhấn chuột hoặc lệnh trong thanh công cụ - tuỳ theo chương trình của bạn.

  Khi cần thiết, bạn cũng cần phải lấy chữ ký của người phụ trách (nếu bạn là người lập trình) hoặc của trường học (nếu có) xác nhận từ chối bản quyền đối với chương trình. Sau đây là ví dụ:

  Yoyodyne, Inc., bằng văn bản này từ chối tất cả các quyền lợi bản quyền đối với chương trình `Gnomovision' viết bởi James Hacker.

  chữ ký của Ty Coon, 1 tháng 4 năm 1989
  Ty Coon, Phó Tổng Giám đốc.

  Giấy phép Công cộng này không cho phép đưa chương trình của bạn vào trong các chương trình độc quyền. Nếu chương trình của bạn là một thư viện thủ tục phụ, bạn có thể thấy nó hữu ích hơn nếu cho thư viện liên kết với các ứng dụng độc quyền. Nếu đây là việc bạn mong muốn, hãy sử dụng Giấy phép Công cộng Hạn chế của GNU thay cho Giấy phép này.

  ----------------------------------------------------
  Bản dịch tiếng Việt của Giấy phép Công cộng GNU Hạn chế (LGPL)


  Người dịch Đặng Minh Tuấn <dangtuan@vietkey.net> Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Giấy phép Công cộng GNU Hạn chế. Bản dịch này không phải do Tổ chức Phần mềm Tự do ấn hành, và nó không quy định về mặt pháp lý các điều khoản cho các phần mềm sử dụng giấy phép GNU LGPL -- chỉ có bản tiếng Anh gốc của GNU LGPL mới có thể làm được như vậy. Tuy nhiên, chúng tôi hy vọng rằng bản dịch này sẽ giúp cho những người nói tiếng Việt hiểu rõ hơn về GNU LGPL.

  This is an unofficial translation of the GNU Lesser General Public License into Vietnamese. It was not published by the Free Software Foundation, and does not legally state the distribution terms for software that uses the GNU LGPL--only the original English text of the GNU LGPL does that. However, we hope that this translation will help Vietnamese speakers understand the GNU LGPL better.

  Giấy phép công cộng GNU hạn chế (LGPL)

  Phiên bản 2.1 , tháng 2 năm 1999

  Copyright (C) 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc.
  59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA
  Ai cũng được phép sao chép và lưu hành bản sao nguyên bản nhưng không được phép thay đổi nội dung của giấy phép này.

  [Đây là phiên bản đầu tiên của Giấy phép GNU Hạn chế. Giấy phép này cũng được coi là phiên bản kế tiếp của Giấy phép công cộng GNU, phiên bản 2.0, do đó nó có phiên bản là 2.1.]


  Lời nói đầu

  Giấy phép sử dụng của hầu hết các phần mềm đều được đưa ra nhằm hạn chế bạn tự do chia sẻ và thay đổi nó. Ngược lại, Giấy phép Công cộng của GNU có mục đích đảm bảo cho bạn có thể tự do chia sẻ và thay đổi phần mềm tự do - tức là đảm bảo rằng phần mềm đó là tự do đối với mọi người sử dụng.

  Giấy phép Công cộng GNU hạn chế này được áp dụng cho các gói phần mềm – đặc biệt là các thư viện -- của Tổ chức Phần mềm Tự do hoặc của các tác giả quyết định sử dụng giấy phép này. Bạn cũng có thể sử dung nó, nhưng theo chúng tôi bạn nên suy nghĩ kỹ lưỡng liệu nên sử dụng giấy phép này hoặc Giấy phép công cộng GNU bình thường cho từng trường hợp cụ thể, căn cứ theo những điều khoản dưới đây.

  Khi nói đến phần mềm tự do, chúng ta nói đến sự tự do sử dụng chứ không quan tâm đến giá cả. Giấy phép Công cộng của chúng tôi được thiết kế để đảm bảo rằng bạn hoàn toàn tự do cung cấp các bản sao của phần mềm tự do (cũng như kinh doanh dịch vụ này nếu bạn muốn); rằng bạn có thể nhận được mã nguồn nếu bạn muốn; rằng bạn có thể sửa đổi phần mềm hoặc sử dụng các thành phần của phần mềm đó cho những chương trình tự do mới; và rằng bạn được thông báo là bạn có thể làm được những điều này.

  Để bảo vệ quyền của bạn, chúng tôi cần đưa ra những hạn chế để ngăn chặn những ai chối bỏ quyền của bạn, hoặc yêu cầu bạn chối bỏ quyền của mình. Những hạn chế này cũng có nghĩa là những trách nhiệm nhất định đối với bạn khi bạn cung cấp các bản sao của thư viện hoặc khi chỉnh sửa thư viện đó.

  Ví dụ, nếu bạn cung cấp các bản sao của một thư viện, dù miễn phí hay không, bạn phải cho người nhận tất cả các quyền mà bạn có. Bạn cũng phải đảm bảo rằng họ cũng nhận được hoặc có thể nhận được mã nguồn. Nếu bạn liên kết mã nguồn khác với thư viện, bạn phải cung cấp các tập tin đã dich cho người nhận sao cho họ có thể liên kết lại được sau khi sửa đổi và dịch lại thư viện. Và bạn phải giới thiệu những điều khoản này cho họ để họ biết rõ về quyền của mình.

  Chúng tôi bảo vệ quyền của bạn với hai bước: (1) bảo vệ bản quyền thư viện phần mềm, và (2) cung cấp giấy phép này để bạn có thể sao chép, lưu hành và/hoặc chỉnh sửa thư viện một cách hợp pháp.

  Để bảo vệ người phân phối, chúng tôi cần phải làm rõ rằng không có bảo hành cho những thư viện tự do. Nếu một người nào đó chỉnh sửa và sau đó phân phối nó, thì chúng tôi muốn những người sử dụng biết rằng cái họ đang có không phải là bản gốc, do đó tất cả những vấn đề, lỗi do những người khác gây ra hoàn toàn không ảnh hưởng tới uy tín của tác giả ban đầu.

  Cuối cùng, bất kỳ một chương trình tự do nào cũng đều thường xuyên có nguy cơ bị đe doạ bởi giấy phép bản quyền. Chúng tôi muốn chắc chắn rằng các công ty không thể hạn chế người sử dụng đối với phần mềm tự do khi các công ty này có giấy phép từ những người nắm giữ bản quyền. Bởi vậy, chúng tôi yêu cầu mỗi giấy phép bản quyền cho thư viện cần phải được đảm bảo hoàn toàn tự do sử dụng theo giấy phép này.

  Phần lớn các phần mềm GNU, kể cả một số thư viện, được bảo vệ theo Giấy phép Công cộng thông thường. Giấy phép này, Giấy phép Công cộng Hạn chế, được áp dụng cho những thư viện có mục đích xác định, khác hẳn so với Giấy phép Công cộng thông thường. Chúng ta sử dụng Giấy phép này cho mục đích liên kết những thư viện đó vào những phần mềm không tự do.

  Khi chương trình được liên kết với một thư viện, dù liên kết tĩnh hay liên kết động, thì kết hợp của hai thành phần đó về mặt pháp lý là một sản phẩm kết hợp, có nguồn gốc từ thư viện gốc ban đầu. Giấy phép Công cộng thông thường chỉ cho phép những liên kết đó nếu toàn bộ sự kết hợp phải thoả mãn điều kiện tự do. Giấy phép Công cộng hạn chế đưa ra những điều kiện ràng buộc ít hơn khi liên kết mã nguồn khác với thư viện.

  Chúng tôi gọi giấy phép này là Giấy phép Công cộng “Hạn chế” bởi vì nó bảo vệ quyền tự do của người sử dụng ở mức độ hạn chế hơn so với Giấy phép Công cộng thông thường. Nó cũng hạn chế tính ưu việt trong việc cạnh tranh với những phần mềm không tự do đối với những nhà phát triển phần mềm tự do khác. Những hạn chế này cũng là lý do tại sao chúng ta dùng Giấy phép Công cộng thông thường cho đa số các thư viện. Tuy nhiên Giấy phép Công cộng Hạn chế cũng có những ưu điểm trong một số trường hợp xác định.

  Ví dụ, trong một số hãn hữu trường hợp, cần phải quảng bá, phân phối rộng nhất có thể được đối với một số thư viện để sao cho nó sẽ thành chuẩn “thực tế” (de facto). Để làm được điều này, cần phải cho phép những phần mềm không tự do cũng có thể sử dụng được thư viện này. Trường hợp phổ biến hơn là, khi thư viện tự do có cùng chức năng giống thư viện không tư do đang được dùng phổ biến, trong trường hợp này thì thư viện tự do sẽ hạn chế sử dụng chỉ trong các phần mềm tự do, vì vậy chúng ta cần sử dụng Giấy phép Công cộng hạn chế (để có thể nâng cao miền ảnh hưởng).

  Trong các trường hợp khác, việc cho phép sử dụng một số bộ thư viện nào đó được sử dụng trong các phần mềm không tự do sẽ tạo ra một số lượng lớn hơn người sử phần mềm tự do. Ví dụ, việc cho phép sử dụng bộ thư viện GNU C trong phần mềm không tự do sẽ khuyến khích nhiều người sử dụng hệ điều hành GNU cũng như các biến thể của nó, hệ điều hành GNU/LINUX.

  Mặc dù Giấy phép Công cộng Hạn chế sẽ bảo vệ quyền tự do của người sử dụng ít hơn, nhưng nó vấn đảm bảo rằng người sử dụng phần mềm được liên kết với một thư viện xác định có sự tự do và đủ quyền để thực thi chương trình sử dụng phiên bản sửa đổi của thư viện đó.

  Dưới đây là những điều khoản và điều kiện rõ ràng đối với việc sao chép, lưu hành và chỉnh sửa. Bạn hãy đặc biệt lưu ý sự khác nhau giữa hai khái niệm “Sản phẩm dựa trên bộ thư viện” và “Sản phẩm sử dụng bộ thư viện”, sản phẩm thứ nhất chứa mã nguồn được có nguồn gốc từ thư viện, còn sản phẩm thứ hai cần phải liên kết với thư viện mỗi khi thực thi.

  NHỮNG ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN ĐỐI VỚI VIỆC SAO CHÉP, LƯU HÀNH VÀ CHỈNH SỬA

  0. Giấy phép này áp dụng cho bất kỳ một thư viện hay một chương trình mà người giữ bản quyền công bố rằng nó có thể được cung cấp trong khuôn khổ những điều khoản của Giấy phép Công cộng Hạn chế này. Mỗi người được cấp phép được gọi là “bạn”.

  Từ “thư viện” có nghĩa là tập hợp các hàm và/hoặc dữ liệu được chuẩn bị sao cho có thể dễ dàng liên kết với các chương trình (có sử dụng các hàm và dữ liệu này) để tạo thành chương trình hoàn chỉnh có thể thực thi được.

  Từ “Thư viện” dưới đây có nghĩa là tất cả các thư viện chương trình hay sản phẩm được phân phối theo các điều khoản của giấy phép này. Sản phẩm dựa trên bộ Thư viện là Thư viện hoặc sản phẩm bắt nguồn từ Thư viện đó theo luật bản quyền, nghĩa là một sản phẩm chứa đựng Thư viện hoặc một phần của nó, hoặc đúng nguyên bản hoặc có một số chỉnh sửa và/hoặc được dịch ra một ngôn ngữ khác. (Sau đây, việc dịch được bao gồm nhưng không hạn chế trong khái niệm “chỉnh sửa”).

  “Mã nguồn” của sản phẩm là một dạng của sản phẩm thường được dùng để chỉnh sửa sản phẩm đó. Toàn bộ mã nguồn của một thư viện là tất cả mã nguồn của tất cả các mô-đun của thư viện đó, cộng với các tập tin định nghĩa giao diện tương ứng, cộng với các tập tin lệnh (scripts) được sử dụng để điều khiển quá trình biên dịch và cài đặt bộ thư viện.

  Trong Giấy phép này không đề cập tới các hoạt động khác ngoài việc sao chép, lưu hành và chỉnh sửa; chúng nằm ngoài phạm vi của giấy phép này. Hành động chạy chương trình sử dụng Thư viện không bị hạn chế, và những kết quả từ việc chạy chương trình chỉ được đề cập tới nếu nội dung của nó tạo thành một sản phẩm dựa trên Thư viện (độc lập với việc sử dụng Thư viện tromg công cụ để viết ra nó). Điều này đúng hay không là phụ thuộc vào Thư viện thực hiện những gì và chương trình sử dụng Thư viện này thực hiện những gì.
  .
  1. Bạn có thể sao chép và lưu hành những bản sao nguyên bản của toàn bộ mã nguồn Thư viện đúng như khi bạn nhận được, qua bất kỳ phương tiện nào, với điều kiện trên mỗi bản sao bạn đều kèm theo một ghi chú bản quyền rõ ràng và từ chối bảo hành; giữ nguyên tất cả các ghi chú theo Giấy phép này và về việc không có bất kỳ một sự bảo hành nào; và cùng với Thư viện bạn cung cấp cho người sử dụng một bản sao của Giấy phép này.

  Bạn có thể tính phí việc chuyển giao vật lý cho mỗi bản sao, và tuỳ theo quyết định của mình bạn có thể cung cấp bảo hành để đổi lại với chi phí mà bạn đã tính.

  2. Bạn có thể chỉnh sửa bản sao của bạn hoặc các bản sao của Thư viện hoặc của bất kỳ phần nào của nó, từ đó hình thành một sản phẩm dựa trên Thư viện, và sao chép cũng như phân phối sản phẩm đó hoặc những chỉnh sửa đó theo điều khoản trong Mục 1 trên đây, khi bạn đáp ứng được những điều kiện dưới đây:
  • a) Sản phẩm đã chỉnh sửa cũng là một thư viện phần mềm.
  • b) Bạn phải có ghi chú rõ ràng trong những tệp tin đã chỉnh sửa là bạn đã chỉnh sửa nó, và ngày tháng của bất kỳ một thay đổi nào.
  • c) Bạn phải cấp giấy phép miễn phí cho tất cả các bên thứ ba toàn bộ sản phẩm theo những điều khoản của Giấy phép này.
  • d) Nếu một chức năng nào đó trong Thư viện đã sửa đổi liên quan đến một hàm nào đó hoặc một bảng dữ liệu nào đó được cung cấp đi kèm với một phần mềm, mà phần mềm này sử dụng chức năng đó khác với việc truyền tham số khi chức năng đó được thực hiện, thì bạn phải cố gắng đảm bảo rằng trong trường hợp chương trình không cung cấp kèm hàm và bảng dữ liệu thì chức năng đó vẫn phải hoạt động và thực hiện sao cho bất kỳ mục đích nào của nó vẫn phải có ý nghĩa.

  (ví dụ: một hàm trong thư viện dùng để tính căn bậc 2 được thiết kế để tính với những giá trị được định nghĩa từ trước trong ứng dụng, vì vậy mục 2d yêu cầu rằng bất kỳ hàm hay bảng dữ liệu bất kỳ nào được sử dụng bởi hàm của thư viện sẽ không bị phụ thuộc, nếu chương trình không cung cấp kèm theo chúng thì hàm tính căn bậc 2 vẫn phải tính được căn bậc 2) .

  Yêu cầu này được áp dụng cho sản phẩm chỉnh sửa một cách tổng thể. Nếu một phần xác định nào đó của sản phẩm không có nguồn gốc từ Thư viện và nó có thể được coi và tách riêng thành sản phẩm độc lập thì Giấy phép này với các điều khoản của nó sẽ không áp dụng khi bạn phân phối chúng như là sản phẩm riêng biệt. Nhưng khi bạn phân phối nó như là một thành phần của một phần mềm hoàn chỉnh có sử dụng Thư viện đó thì việc phân phối phải tuân thủ các điều khoản của Giấy phép này mà việc cấp phép của nó cho người được cấp phép phải được mở rộng cho toàn bộ sản phẩm, tức là tới bất kỳ phần nào của sản phẩm không quan tâm người nào viết ra thành phần đó.

  Như vậy, điều khoản này không nhằm mục đích xác nhận quyền hoặc tranh giành quyền của bạn đối với những sản phẩm hoàn toàn do bạn viết; mà mục đích của nó là nhằm thi hành quyền kiểm soát đối với việc cung cấp những sản phẩm bắt nguồn hoặc tổng hợp dựa trên Thư viện.
  Ngoài ra, việc kết hợp thuần tuý Thư viện (hoặc một sản phẩm dựa trên Thư viện) với một sản phẩm không dựa trên Thư viện với mục đích lưu trữ hoặc quảng bá trong đĩa cứng, hoặc phuong tiện phân phối sẽ không đưa sản phẩm đó vào trong phạm vi áp dụng của Giấy phép này.

  3. Bạn có thể quyết định áp dụng các điều khoản của Giấy phép công cộng thông thường thay vì Giấy phép này cho một bản sao xác định của Thư viện. Để làm điều này, bạn cần phải thay đổi tất cả các ghi chú tham chiếu đến Giấy phép này để sao cho chúng sẽ tham chiếu đến Giấy phép Công cộng thông thường phiên bản 2, thay vì Giấy phép này (nếu xuất hiện phiên bản mới hơn phiên bản 2.0 của Giấy phép Công cộng thì Bạn có thể xác định phiên bản mới đó nếu Bạn muốn.) Bạn không được làm bất kỳ thay đổi nào khác trong các ghi chú này.

  Một khi các thay đổi này đã được áp dụng cho một bản sao xác định, thì điều đó không thể đảo ngược lại cho bản sao này. Vì vậy Giấy phép Công cộng thông thường sẽ được áp dụng cho các bản sao sau đó hoặc cho sản phẩm có nguồn gốc từ bản sao này.

  Lựa chọn này sẽ có ích khi Bạn muốn sao một phần mã nguồn của Thư viện vào một chương trình không phải là Thư viện.

  4. Bạn có thể sao chép và phân phối Thư viện (hoặc một phần của sản phẩm dựa trên Thư viện, nêu trong Mục 2) dưới hình thức mã đã biên dịch hoặc dưới dạng có thể thực thi được theo các điều khoản nêu trong Mục 1 và 2 ở trên, với điều kiện bạn phải kèm theo đó một bản mã nguồn đầy đủ có thể biên dịch theo các điều khoản trong Mục 1 và 2 nêu trên trong một môi trường trao đổi phần mềm thông thường.

  Nếu việc phân phối mã đã biên dịch được thực hiện thông qua việc truy nhập tới một vị trí xác định thì việc cung cấp truy cập tương đương đến mã nguồn từ cùng vị trí đó hoàn toàn đáp ứng yêu cầu phân phối mã nguồn, mặc dù các đối tượng thứ 3 không bắt buộc phải sao cả mã nguồn cùng với mã đã biên dịch.

  5. Một phần mềm không chứa bất kỳ thành phần nào có nguồn gốc từ Thư viện nhưng được thiết kế để làm việc với Thư viện thông qua việc biên dịch và liên kết với Thư viện được gọi là “Sản phẩm sử dụng Thư viện”. Sản phẩm như vậy trong sự cô lập không phải là sản phẩm có nguồn gốc từ Thư viện do đó nó nằm ngoài phạm vi của Giấy phép này.

  Tuy nhiên, việc liên kết (link) một “sản phẩm sử dụng Thư viện” với Thư viện tạo ra sản phẩm thực thi có nguồn gốc từ Thư viện (bởi vì nó chứa một phần của Thư viện) chứ không phải là “Sản phẩm sử dụng Thư viện” vì vậy sản phẩm thực thi này sẽ nằm trong phạm vi của Giấy phép này. Mục 6 sẽ quy định những điều khoản cho việc phân phối các sản phẩm thực thi.

  Khi một “Sản phẩm sử dụng thư viện” sử dụng dữ liệu từ các tập tin tiền tố (header) là thành phần của Thư viện, mã đã biên dịch của sản phẩm này có thể là một sản phẩm có nguồn gốc từ Thư viện mặc dù mã nguồn của nó thì không có nguồn gốc từ Thư viện, Điều này có là sự thực hay không, tuỳ thuộc vào việc sản phẩm có được liên kết mà không cần tới Thư viện hoặc Sản phẩm bản thân có là Thư viện hay không, ngưỡng để phân biệt khi nào là sự thật, không được định nghĩa một cách chính xác trong luật.

  Nếu một tập tin đã biên dịch chỉ sử dụng các tham số là các giá trị số, cấu trúc dữ liệu về bố cục, các Macro nhỏ và các hàm nhúng nhỏ (10 dòng lệnh hoặc ít hơn) thì việc sử dụng các tập tin đã biên dịch như vậy là không hạn chế cho dù liệu nó có phải là sản phẩm dẫn xuất hợp pháp hay không. (Các sản phẩm thực thi có chứa những mã đã biên dịch này cộng với các thành phần của Thư viện vẫn phải tuân thủ Mục 6 của Giấy phép này).

  Nói một cách khác, nếu sản phẩm có nguồn gốc từ Thư viện thì bạn có thể phân phối mã đã biên dịch theo các điều khoản ở Mục 6. Một chương trình thực thi được có chứa những sản phẩm như vậy cũng phải tuân theo Mục 6 cho dù nó có được liên kết một cách trực tiếp với Thư viện hay không.

  6. Như là một ngoại lệ của Mục trên, bạn có thể kết hợp hoặc liên kết một “sản phẩm sử dụng Thư viện” với Thư Viện để tạo ra một sản phẩm chứa các thành phần của Thư viện và phân phối sản phẩm đó theo các điều khoản mà bạn chọn, với điều kiện các điều khoản này phải cho phép chỉnh sửa sản phẩm phục vụ nhu cầu của người sử dụng và cho phép kỹ thuật khôi phục ngược nhằm gỡ rối cho những chỉnh sửa đó.

  Bạn cần phải đưa ra ghi chú rõ ràng với mỗi bản sao của sản phẩm rằng Thư viện được sử dụng trong đó và rằng Thư viện và việc sử dụng nó phải tuân thủ theo Giấy phép này. Bạn cũng phải kèm theo một bản sao của Giấy phép này. Nếu sản phẩm trong quá trình thực thi có hiển thị các ghi chú, bạn cũng phải thêm vào ghi chú bản quyền cho Thư viện cùng với các ghi chú đó cũng như tham chiếu hướng dẫn người sử dụng tới bản sao của Giấy phép này. Bạn cũng phải thực hiện một trong những điều sau:

  • a) Phân phối cùng với sản phẩm toàn bộ mã nguồn tương ứng có thể biên dịch được của Thư viện cùng với tất cả những chỉnh sửa được sử dụng trong sản phẩm (được phân phối theo các Mục 1 và 2 ở trên); và nếu sản phẩm là thực thi được liên kết với Thư viện, thì cũng phải phân phối toàn bộ “sản phẩm sử dụng Thư viện”, như mã đã biên dịch và/hoặc mã nguồn sao cho người sử dụng có thể chỉnh sửa Thư viện và liên kết lại để tạo ra sản phẩm mới có chứa Thư viện được chỉnh sửa. (Được hiểu là người sử dụng thay đổi nội dung các tập tin định nghĩa trong Thư viện sẽ không cần thiết để có thể dịch lại ứng dụng để sử dụng các định nghĩa được sửa đổi.)
  • b) Sử dụng một cơ chế thư viện chia sẻ phù hợp cho viện liên kết với Thư viện. Cơ chế phù hợp là cơ chế (1) sử dụng tại thời điểm thực thi bản sao của thư viện đã có ở trong hệ thống máy tính của người sử dụng mà không phải là sao chép các hàm của thư viện vào trong chương trình, và (2) hoạt động bình thường với phiên bản sửa đổi của thư viện, nếu người sử dụng cài đặt phiên bản sửa đổi có giao diện tương thích với phiên bản mà sản phẩm đã được dùng trước đó.
  • C) Kèm theo đó một đề nghị có hạn trong ít nhất 3 năm, theo đó cung cấp cho cùng một người sử dụng các nội dung được quy định trong Mục 6a ở trên, với giá chi phí không cao hơn giá chi phí vật lý của việc cung cấp đó.
  • d) Nếu phân phối sản phẩm được thực hiện thông qua việc truy cập để sao chép từ một vị trí xác định thì cũng phải cung cấp quyền truy nhập tương đương để sao các nội dung được quy định ở trên từ cùng vị trí.
  • e) Xác định rõ rằng người sử dụng đã nhận được bản sao của các nội dung trên và rằng bạn đã gửi cho người sử dụng đó một bản sao.

  Cho chương trình thực thi được, dạng yêu cầu của ”sản phẩm sử dụng thư viện” cần phải kèm theo dữ liệu và các chương trình công cụ cần thiết cho việc tạo ra chương trình thực thi. Tuy nhiên, như một trường hợp ngoại lệ đặc biệt, khi các nội dung cần cung cấp không kèm theo bất cứ những gì được phân phối (kể cả ở dạng mã nguồn hay dạng nhị phân) với các thành phần lớn (bộ biên dịch, nhân, vân vân) của hệ điều hành mà chương trình sẽ chạy trên đó, trừ khi thành phần đó được kèm vào trong chương trình thực thi.

  Cũng có thể xẩy ra trường hợp các yêu cầu mâu thuẫn với các quy định trong giấy phép của các bộ thư viện độc quyền khác không kèm theo hệ điều hành. Mâu thuẫn này có nghĩa là bạn không thể sử dụng cả 2 bộ thư viện cùng nhau trong chương trình mà bạn phân phối.

  7. Bạn cũng có thể đặt bộ Thư viện là sản phẩm dựa trên Thư viện ngay cạnh với các bộ thư viện khác không thuộc phạm vi Giấy phép này trong cùng một thư viện và phân phối bộ thư viện kết hợp với điều kiện rằng việc phân phối tách biệt của sản phẩm dựa trên Thư viện và bộ thư viện khác cũng được cho phép bằng một cách khác, và với điều kiện bạn phải thực hiện được 2 điều sau:
  a) Kèm theo thư viện kết hợp một bản sao của sản phẩm dựa trên Thư viện, chưa được kết hợp với bộ thư viện khác. Việc phân phối đó phải thực hiện theo các điều khoản của Mục trên.
  b) Đưa ra một ghi chú rõ ràng với thư viện kết hợp rằng một phần của nó là sản phẩm dựa trên thư viện, và giải thích rõ có thể tìm được ở đâu dạng chưa kết hợp được kèm theo của cùng một sản phẩm.

  8. Bạn không được phép sao chép, chỉnh sửa, cấp phép, liên kết hoặc cung cấp Thư viện trừ phi được nêu trong Giấy phép. Bất kỳ ý định bằng cách khác sao chép, chỉnh sửa, cấp phép hoặc liên kết, hoặc cung cấp Thư viện đều làm mất hiệu lực và tự động huỷ bỏ quyền của bạn trong khuôn khổ Giấy phép này. Tuy nhiên, các bên đã nhận được bản sao hoặc quyền từ bạn với Giấy phép này sẽ không bị huỷ bỏ giấy phép nếu các bên đó vẫn tuân thủ đầy đủ các điều khoản của giấy phép.

  9. Bạn không bắt buộc phải chấp nhận Giấy phép này khi bạn chưa ký vào đó. Tuy nhiên, không có gì khác đảm bảo cho bạn được phép chỉnh sửa hoặc cung cấp Thư viện hoặc các sản phẩm bắt nguồn từ Thư viện. Những hành động này bị luật pháp nghiêm cấm nếu bạn không chấp nhận Giấy phép này. Do vậy, bằng việc chỉnh sửa hoặc cung cấp Thư viện (hoặc bất kỳ một sản phẩm nào dựa trên Thư viẹn), bạn đã thể hiện sự chấp thuận đối với Giấy phép này, cùng với tất cả các điều khoản và điều kiện đối với việc sao chép, cung cấp hoặc chỉnh sửa Thư viện hoặc các sản phẩm dựa trên nó.

  10. Mỗi khi bạn cung cấp lại Thư viện (hoặc bất kỳ một sản phẩm nào dựa trên Thư viện), người nhận sẽ tự động nhận được giấy phép từ người cấp phép đầu tiên cho phép sao chép, cung cấp, liên kết và chỉnh sửa Thư viện theo các điều khoản và điều kiện này. Bạn không thể áp đặt bất cứ hạn chế nào khác đối với việc thực hiện quyền của người nhận đã được cấp phép từ thời điểm đó. Bạn cũng không phải chịu trách nhiệm bắt buộc các bên thứ ba tuân thủ theo Giấy phép này.

  11. Nếu như, theo quyết định của toà án hoặc với những dẫn chứng về việc vi phạm bản quyền hoặc vì bất kỳ lý do nào khác (không giới hạn trong các vấn đề về bản quyền), mà bạn phải tuân theo các điều kiện (nêu ra trong lệnh của toà án, biên bản thoả thuận hoặc ở nơi khác) trái với các điều kiện của Giấy phép này, thì chúng cũng không thể miễn cho bạn khỏi những điều kiện của Giấy phép này. Nếu bạn không thể đồng thời thực hiện các nghĩa vụ của mình trong khuôn khổ Giấy phép này và các nghĩa vụ thích đáng khác, thì hậu quả là bạn hoàn toàn không được cung cấp Thư viện. Ví dụ, nếu trong giấy phép bản quyền không cho phép những người nhận được bản sao trực tiếp hoặc gián tiếp qua bạn có thể cung cấp lại Thư viện thì trong trường hợp này cách duy nhất bạn có thể thoả mãn cả hai điều kiện là hoàn toàn không cung cấp Thư viện.

  Nếu bất kỳ một phần nào trong điều khoản này không có hiệu lực hoặc không thể thi hành trong một hoàn cảnh cụ thể, thì sẽ cân đối các điều khoản để áp dụng, và toàn bộ điều khoản sẽ được áp dụng trong những hoàn cảnh khác.

  Mục đích của điều khoản này không nhằm buộc bạn phải vi phạm bất kỳ một bản quyền nào hoặc các quyền sở hữu khác hoặc tranh luận về giá trị hiệu lực của bất kỳ quyền hạn nào như vậy; mục đích duy nhất của điều khoản này là nhằm bảo vệ sự toàn vẹn của hệ thống cung cấp phần mềm tự do đang được thực hiện với giấy phép công cộng. Nhiều người đã đóng góp rất nhiều vào sự đa dạng của các phần mềm tự do được cung cấp thông qua hệ thống này với sự tin tưởng rằng hệ thống được sử dụng một cách thống nhất; tác giả/người cung cấp có quyền quyết định rằng họ có mong muốn cung cấp phần mềm thông qua hệ thống nào khác hay không, và người được cấp phép không thể có ảnh hưởng tới sự lựa chọn này.

  Điều khoản này nhằm làm rõ hậu quả của Giấy phép này.

  12. Nếu việc cung cấp và/hoặc sử dụng Thư viện bị cấm ở một số nước nhất định bởi các quy định về bản quyền, thì người giữ bản quyền gốc đã đưa Thư viện vào phạm vi áp dụng của Giấy phép này có thể bổ sung một điều khoản hạn chế việc cung cấp ở những nước đó, nghĩa là việc cung cấp chỉ được phép ở các nước không bị liệt kê trong danh sách hạn chế. Trong trường hợp này, Giấy phép đưa vào những hạn chế được ghi trong nội dung của nó.

  13. Tổ chức Phần mềm Tự do có thể theo thời gian công bố những phiên bản chỉnh sửa và/hoặc phiên bản mới của Giấy phép Công cộng Hạn chế. Những phiên bản đó sẽ đồng nhất với tinh thần của phiên bản hiện này, nhưng có thể khác ở một số chi tiết nhằm giải quyết những vấn đề hay lo ngại mới.

  Mỗi phiên bản sẽ có một mã số phiên bản riêng. Nếu Thư viện áp dụng một phiên bản Giấy phép cụ thể, bạn có quyền lựa chọn tuân theo những điều khoản và điều kiện của phiên bản giấy phép đó hoặc của bất kỳ một phiên bản nào sau đó do Tổ chức Phần mềm Tự do công bố. Nếu Chương trình không nêu cụ thể mã số phiên bản giấy phép, bạn có thể lựa chọn bất kỳ một phiên bản nào đã từng được công bố bởi Tổ chức Phần mềm Tự do.

  14. Nếu bạn muốn kết hợp các phần của Thư viện vào các chương trình tự do khác mà có các điều kiện cung cấp khác, hãy viết cho tác giả để xin phép. Đối với các phần mềm được cấp bản quyền bởi Tổ chức Phầm mềm Tự do, hãy đề xuất với tổ chức này; đôi khi chúng tôi cũng có những ngoại lệ. Quyết định của chúng tôi sẽ dựa trên hai mục tiêu là bảo hộ tình trạng tự do của tất cả các sản phẩm bắt nguồn từ phần mềm tự do của chúng tôi, và thúc đẩy việc chia sẻ và tái sử dụng phần mềm nói chung.

  KHÔNG BẢO HÀNH

  15. DO THƯ VIỆN ĐƯỢC CẤP PHÉP MIỄN PHÍ NÊN KHÔNG CÓ MỘT CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH NÀO TRONG MỨC ĐỘ CHO PHÉP CỦA LUẬT PHÁP. TRỪ KHI ĐƯỢC CÔNG BỐ KHÁC ĐI BẰNG VĂN BẢN, NHỮNG NGƯỜI GIỮ BẢN QUYỀN VÀ/HOẶC CÁC BÊN CUNG CẤP THƯ VIỆN NGUYÊN BẢN SẼ KHÔNG BẢO HÀNH DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN TRONG CÁC HÌNH THỨC BẢO HÀNH ĐỐI VỚI TÍNH THƯƠNG MẠI CŨNG NHƯ TÍNH THÍCH HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ. BẠN LÀ NGƯỜI CHỊU TOÀN BỘ RỦI RO VỀ CHẤT LƯỢNG CŨNG NHƯ VIỆC VẬN HÀNH THƯ VIỆN. TRONG TRƯỜNG HỢP THƯ VIỆN CHO THẤY CÓ KHIẾM KHUYẾT, BẠN PHẢI CHỊU TOÀN BỘ CHI PHÍ CHO NHỮNG DỊCH VỤ SỬA CHỮA CẦN THIẾT.

  16. TRONG TẤT CẢ CÁC TRƯỜNG HỢP TRỪ KHI CÓ YÊU CẦU CỦA LUẬT PHÁP HOẶC CÓ THOẢ THUẬN BẰNG VĂN BẢN, NHỮNG NGƯỜI CÓ BẢN QUYỀN HOẶC BẤT KỲ MỘT BÊN NÀO CHỈNH SỬA VÀ/HOẶC CUNG CẤP LẠI CHƯƠNG TRÌNH TRONG CÁC ĐIỀU KIỆN NHƯ ĐÃ NÊU TRÊN KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM VỚI BẠN VỀ CÁC LỖI HỎNG HÓC, BAO GỒM CÁC LỖI CHUNG HAY ĐẶC BIỆT, NGẪU NHIÊN HAY TẤT YẾU NẢY SINH DO VIỆC SỬ DỤNG HOẶC KHÔNG SỬ DỤNG ĐƯỢC THƯ VIỆN (BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN TRONG VIỆC MẤT DỮ LIỆU, DỮ LIỆU THIẾU CHÍNH XÁC HOẶC CHƯƠNG TRÌNH KHÔNG VẬN HÀNH ĐƯỢC VỚI CÁC CHƯƠNG TRÌNH KHÁC), THẬM CHÍ CẢ KHI NGƯỜI CÓ BẢN QUYỀN VÀ CÁC BÊN KHÁC ĐÃ ĐƯỢC KHUYẾN CÁO VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA NHỮNG THIỆT HẠI ĐÓ.
  KẾT THÚC CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

  Áp dụng những điều khoản trên như thế nào đối với thư viện mới của bạn

  Nếu bạn xây dựng một thư viện mới, và bạn muốn cung cấp tối đa cho công chúng sử dụng, thì biện pháp tốt nhất để đạt được điều này là biến thư viện đó thành phần mềm tự do để ai cũng có thể cung cấp lại và sửa đổi. Bạn có thể thực hiện được điều này bằng việc cho phép các hạn chế theo các điều khoản của Giấy phép này (hoặc theo các điều khoản của Giấy phép GPL).

  Để áp dụng các điều khoản này, hãy đính kèm những ghi chú như sau cùng với thư viện của mình. An toàn nhất là đính kèm chúng vào phần đầu mỗi tệp tin mã nguồn để thông báo một cách hiệu quả nhất về việc không có bảo hành; và mỗi tệp tin đều phải có ít nhất một dòng về “bản quyền” và dòng trỏ đến nới có toàn bộ ghi chú.

  Một dòng đề tên chương trình và nội dung của nó.
  Copyright (C) năm tên tác giả


  Thư viện này là phần mềm tự do, bạn có thể cung cấp lại và/hoặc chỉnh sửa nó theo những điều khoản của Giấy phép Công cộng Hạn chế của GNU do Tổ chức Phần mềm Tự do công bố; phiên bản 2.1 của Giấy phép, hoặc bất kỳ một phiên bản sau đó (tuỳ sự lựa chọn của bạn).

  Thư viện này được cung cấp với hy vọng nó sẽ hữu ích, tuy nhiên KHÔNG CÓ BẤT KỲ MỘT BẢO HÀNH NÀO; thậm chí kể cả bảo hành về KHẢ NĂNG THƯƠNG MẠI hoặc TÍNH THÍCH HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ. Xin xem Giấy phép Công cộng Hạn chế của GNU để biết thêm chi tiết.


  Bạn phải nhận được một bản sao của Giấy phép Công cộng Hạn chế của GNU kèm theo chương trình này; nếu bạn chưa nhận được, xin gửi thư về Tổ chức Phần mềm Tự do, 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.

  Xin hãy bổ sung thông tin về địa chỉ liên lạc của bạn (thư điện tử và bưu điện).

  Bạn cũng cần phải lấy chữ ký của người phụ trách (nếu bạn là người lập trình) hoặc của trường học (nếu có) xác nhận từ chối bản quyền đối với thư viện. Sau đây là ví dụ:

  Yoyodyne, Inc., tại đây từ chối tất cả các quyền lợi bản quyền đối với thư viện ‘Frob’
  Viết bởi James Random Hacker.

  chữ ký của Ty Coon, 1 April 1990
  Ty Coon, Phó Tổng Giám đốc
  -----------------------------------
  This I Love - Guns N' Roses

  http://x3xx3x4.googlepages.com/Hacked.gif

  contact me:
  Y!M : no1gun_n_roses
  Mobile: null
  Blog: http://aDungz.wordpress.com

 2. Có 2 thành viên cảm ơn bài viết của Thiên Tình Hận có chất lượng:


 3. #2
  .:: Grumpy svBKer ::. Avatar của 1973
  Tham gia ngày
  Mar 2010
  Bài gửi
  3.793

  Mặc định Re: Bản dịch tiếng Việt của Giấy phép Công cộng GNU (GPL) / Giấy phép Công cộng GNU Hạn chế (LGPL)

  Anh @Thiên Tình Hận đã trở lại rồi sao

  Mà em nghĩ không nên cho vào quote thế kia vì sẽ khó đọc
  Contact me:
  Email: sangnd [at] svBK.vn
  Personal website: My Blog | Chat với người lạ
  Facebook Page của Bách Khoa Forum: http://www.facebook.com/svbk.vn

 4. #3
  Uỷ viên hội đồng điều hành BKF Avatar của Còic7
  Tham gia ngày
  Oct 2011
  Bài gửi
  492

  Mặc định Re: Bản dịch tiếng Việt của Giấy phép Công cộng GNU (GPL) / Giấy phép Công cộng GNU Hạn chế (LGPL)

  A cuồng voz rồi em thấy voz cũng hay để trong quote vậy
  YM! : ht_mgame360
  FB : http://fb.com/coic7/
  Email :
  Coic7@svbk.vn
  Contact :
  0988.452.793

 5. #4
  Tội Nhân Thiên Cổ Avatar của Thiên Tình Hận
  Tham gia ngày
  Jan 2009
  Bài gửi
  2.228

  Mặc định Re: Bản dịch tiếng Việt của Giấy phép Công cộng GNU (GPL) / Giấy phép Công cộng GNU Hạn chế (LGPL)

  Quote Nguyên văn bởi 1973 Xem bài viết
  Anh @Thiên Tình Hận đã trở lại rồi sao

  Mà em nghĩ không nên cho vào quote thế kia vì sẽ khó đọc
  Quote có 2 mục đích:
  1- Bài viết nằm trong quote thường không phải mình là tác giả.
  2- Tránh việc newbie quote toàn bài viết.

 6. #5
  .:: Grumpy svBKer ::. Avatar của 1973
  Tham gia ngày
  Mar 2010
  Bài gửi
  3.793

  Mặc định Re: Bản dịch tiếng Việt của Giấy phép Công cộng GNU (GPL) / Giấy phép Công cộng GNU Hạn chế (LGPL)

  Quote Nguyên văn bởi Thiên Tình Hận Xem bài viết
  Quote có 2 mục đích:
  1- Bài viết nằm trong quote thường không phải mình là tác giả.
  2- Tránh việc newbie quote toàn bài viết.
  1. cái đó đã có giải thích ở đầu bài
  2. liệu cái giá phải trả là thành viên khó đọc vì toàn bộ chữ bị in nghiêng là quá đắt?

+ Trả lời chủ đề

Thông tin chủ đề

Users Browsing this Thread

Hiện có 1 người đọc bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Từ khóa (Tag) của chủ đề này

Quyền viết bài

 • Bạn không thể gửi chủ đề mới
 • Bạn không thể gửi trả lời
 • Bạn không thể gửi file đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài viết của mình


About svBK.VN

  Bách Khoa Forum - Diễn đàn thảo luận chung của sinh viên ĐH Bách Khoa Hà Nội. Nơi giao lưu giữa sinh viên - cựu sinh viên - giảng viên của trường.

Follow us on

Twitter Facebook youtube