Hi,Mình ko học toán tin nên hơi dốt toán tí. hì.Các bạn cho mình hỏi các bạn có học môn convex optimization ko? trong convex optimization có bài toán minimization sử dụng total variation. Cho mình hỏi là tại sao total variation (cho 2D dimension) lại là nonlinear và nondifferentiable.Tks mọi người nhé.