Chùi ui! Đi học mà bắt trúng chuyến xe này thì quá đã , được giải khát miễn phí lại còn gặp các thần tượng nữa chớ, từ này tui sẽ đi xe buýt dài dài!


https://www.youtube.com/watch?featur...&v=BME0RWqZjyo