cơ lưu chất
nhiệt động lực học
cơ lý thuyết
sức bền vật liệu
kết cấu thép
lý thuyết mạch điện
trường điện từ...
phương pháp tính
hàm phức&toán tử Laplace....
......

http://www.4shared.com/rar/mPU0m6ER/ProblemSSSSS.html
http://www.4shared.com/rar/4dxF5uPw/...In_Fluid_.html