Mình có nghe nói về hội thảo toefl ibt do IIG Việt Nam tổ chức mà không biết đăng ký và lệ phí tham gia thế nào? Bạn nào có thông tin cho mình với