Mới đây, Oracle đã vô tình xóa bỏ giấy phép GPLv2 trên phần hướng dẫn sử dụng (manual pages) của MySQL.

Sự việc này đã nhanh chóng bị một phát hiện bởi một nhà tuyên truyền (evangelist) của MariaDB (phiên bản được các lập trình viên của MySQL fork ra từ MySQL do chán ghét Oracle) và có 1 bài viết trên blog của MariaDB viết về nó.

Tuy nhiên, sau đó Oracle xác nhận đây thực thế là một bug trong hệ thống build của họ và họ đã nhanh chóng sửa lỗi này.

P/s: Hài quá

Nguồn: http://www.h-online.com/open/news/it...s-1892600.html