Có anh em nào kỳ hè này muốn đăng kí môn đồ án máy không nhỉ , học kỳ hè này bộ môn máy và ma sát không mở lớp , hiện tại mình và 1 bạn nữa muốn học môn này vào kì hè này nên nếu có bạn nào muốn đăng kí học thì liên lạc với mình để tập hợp anh em rồi đăng kí mở thêm lớp nhé , số đt của mình là : 01699 437 625
- Tên học phần : Đồ án Thiết Kế Máy Công Cụ
- Mã học phần : ME 4162