Blackberry vừa đưa ra cảnh báo chỉ ra lỗi bảo mật nghiêm trọng liên quan đến quyền quản trị trên hệ điều hành Blackberry 10. Lỗi này chỉ ảnh hưởng đến các phiên bản từ 10.0.10.648 trở về trước, trong đó có BlackBerry Z10.

Mã khai thác sử dụng Blackberry Protected (BT), một dịch vụ cho phép người dùng quản lý thiết bị của họ thay vì phải sử dụng BlackBerry Enterprise Service (BES). BT có thể sử dụng BES để tìm kiếm thiết bị đã bị đánh cắp hoặc mất, khóa, xóa hoặc khôi phục mật khẩu. Nó cũng có thể được sử dụng để sao lưu và khôi phục dữ liệu. BT mặc định được tắt và người dùng phải kích hoạt nó nếu muốn sử dụng.

Đọc thêm tại đây để biết mã khai thác sử dụng BT như thế nào: http://www.h-online.com/security/new...S-1891338.html

-1973