Không phải man đâu các bạn
Mình có cái thẻ MU Việt Nam mà chả bít chơi như thế nào Tay nhà nghề nào chỉ giáo cái đê