Có ai biết bài "Tháng sáu màu thi "không ? mình chưa nghe bao giờ nên bi giờ thử nghe xem thế nào .Bạn nào biết post giùm mình nhé .Thanks