Bạn nào có chép lại bài hôm trước buổi cuối cô cho làm thử cho mình xin với.