Hi cả nhà,
Em năm nay sinh viên năm 4 ĐTVT rồi. Cũng bắt đầu nghĩ đến việc ra trường làm đâu làm đâu, làm về gì. Em định theo hướng truyền thông mạng. Theo các tiền bối thì em cần củng cố lại và nắm vững những kiến thức nào thật chắc(lập trình thế nào, ôn lại những môn j, TA như thế nào...), học thêm ngoài những gì ? Em có cần ôn lại kiến thức mạch, code nhúng (mảng này em khá yếu) Bởi vì thật sự kiến thức bên ĐTVT dạy về mạng IP đến giờ vẫn khá ít ỏi, chủ yếu là Cơ sở mạng tt, Mạng máy tính,...Đặc biệt khi ước mơ của em là vào Viettel R&D. Mong các tiền bối cho ý kiến đặc biệt là các tiền bối đi trước.