Lần đầu tiên ở Việt Nam từ trước đến nay mới có một doanh nghiệp chính thức công khai tuyển "hóa dược", nhưng chỉ có một suất mà có hàng trăm người đã học hóa dược vậy là một sự cạnh tranh rất lớn, những tân kỹ sư hóa dược - hóa BVTV vừa rời khỏi mái trường không có cơ hội nộp hồ sơ.
Vị trí tuyển là pha chế thuốc, yêu cầu của nhà tuyển dụng là phải biết làm việc ngay nhưng hóa dược có biết pha chế là gì đâu và thế là cơ hội nhỏ nhoi đó lại đương nhiên dành cho các dược sỹ bên trường ĐH dược và đương nhiên họ cũng danh tiếng về dược hơn chứ.
Ôi...............................!