Mô tả công việc:
- Dựng HTML/CSS từ file psd
- Sử dụng JavaScript/jQuery validate các form, tạo hiệu ứng, chuyển động
- Sử dụng AJAX để cập nhật dữ liệu động
- Tối ưu hóa tốc độ sử lý JavaScript/jQuery
Yêu cầu
- Có kinh nghiệm làm việc với JavaScript/jQuery.
- Có kinh nghiệm làm việc với các thư viện JS template như ejs là một điểm cộng
- Có kinh nghiệm xây dựng web động sử dụng AJAX
- Có kinh nghiệm làm việc với HTML (HTML5 là một điểm cộng)
- Có kinh nghiệm làm việc với CSS (CSS3 và LESS là một điểm cộng)
- Có kinh nghiệm làm việc với Bootstrap là một điểm cộng
- Có kinh nghiệm tối ưu tốc độ sử lý JavaScript/jQuery là một điểm cộng
- Có kinh nghiệm làm việc trên mobile và responsive là điểm cộng lớn
Quyền lợi:

Lương thảo thuận
Hỗ trợ ăn trưa, khám sức khỏe, chi phí xăng xe, điện thoại
Quyền lợi bảo hiểm theo quy định

Ứng viên muốn ứng tuyển sẽ gửi CV vào hòm thư: job@coccoc.vn, tiêu đề ghi rõ: Lập trình viên UI