Ấn vào hình để xem hình to hơn

Tên:	Screenshot (53).jpg
Xem:	11
KT :	52,8 KB
ID :	3448Ấn vào hình để xem hình to hơn

Tên:	Screenshot (53).jpg
Xem:	11
KT :	52,8 KB
ID :	3448
các bạn xem mạch này giúp mình được không. không biết sai ở đâu mà mạch mình chạy rồi. nhưng không hiểu tại sao khi mắc IC 741 vào mạch so sánh là mạch chạy được lúc là tất cả các IC741 nóng ran rùi cháy. nếu cho mạch tạo xung không thì mạch chạy rất tốt. mình đang cần gấp lắm, mong các bạn giúp mình.