http://www.elektroda.net/download/pafiledb.php
Đây là trang về điện tử khã đầy đủ và có rất nhiều các loại phần mềm thiết kế mạch, các các Schematics , PCB thú vị.... NÓi chung là có đầy đủ tài nguyên trong các lĩnh vực của điện tử.Ngoài ra trang này được cái download rất nhanh và dễ dàng.