Hiện tại đang làm đồ án mô phỏng và xử lý tín hiệu mảng này mà thấy bí quá, bạn nào đã nghiên cứu về lĩnh vực này rồi có thể chia sẻ kinh nghiệm hoặc cho mình xin lại tài liệu được không? Nếu có thể cho mình cả code Matlab thì tốt quá !!!