Nhiều bạn trẻ đi tìm việc đã bị từ chối ngay từ vòng sơ loại vì những lý do hết sức... trời ơi!
Lần đầu tiên nghe 2 bạn trẻ nói với nhau: “Tao bị rớt từ vòng gửi xe rồi”, tôi rất ngạc nhiên. Tuy nhiên, sau đó lại thấy thấm thía vì câu nói trên đã phản ánh một hiện trạng đã trở nên phổ biến trong thời “kinh tế suy thoái.
Tham khảo tiếp bài viết tại: http://www2.mywork.vn/tin-tuc/view/r...-xe_22051.html