Yêu cầu:
- Sử dụng thành thạo PHP.
- Có kinh nghiệm sử dụng PHP FrameWorks.
- Sử dụng thành thạo Jquery , CSS, SQL.
- TeamWorks tốt.
Ưu tiên:
- Công ty sử dụng CakePHP để phát triển các dự án PHP
vậy nên ưu tiên những người có kinh nghiệm với PHP FrameWorks.
đặc biệt là Zend

* Ưu tiên các thành viên đã tham gia khóa học của ZendVN
Xem chi tiết: http://www.zend.vn/public/tin-tuyen-...ung-vi-56.html