chào các bạn!
mình đang làm đồ án tốt nghiệp về mãng vô tuyến định nghĩa bằng phần mềm ( SDR ), tình hình là mình không biết nó đã được ứng dụng trong mạng viễn thông Việt Nam mình như thế nào?
các ứng dụng bao gồm như: SDR trong các BTS, thiết bị đầu cuối, MSC ....
mình nghe nói viettel R&D đang nghiên cứu về SDR nhưng mình không quen ai hết, các bác ai có tài liệu j về ứng dụng của SDR trong mạng viễn thông VN mình thì share cho em biết với, ( gồm cả ứng dụng hoặc tình hình nghiên cứu tới đâu củng được ạ)
mình đang rất cần vì gần tới ngày bảo vệ rồi, mong các bạn giúp đỡ
mail: nguyenthangloi24@gmail.com
xin chân thành cảm ơn và hậu tạ