Mình đang cần mô phỏng mạch điện có linh kiện LM2576-ADJ trên proteus, ai có thư viện con này thì gửi mail ducviet.bgvn@gmail.com giúp mình nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều ^^!