Đại hội đồng Cổ đông FPT đã đưa ra quyết định ông Trương Gia Bình, Chủ tịch HĐQT FPT sẽ tiếp tục kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc của tập đoàn này năm 2013.
Ông Trương Gia Bình - Chủ tịch HĐQT FPT sẽ tiếp tục kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc năm 2013.

Ngày 6/4/2013, Đại hội đồng cổ đông thường niên của FPT đã thông qua kế hoạch chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2013 dự kiến là 20% trên mệnh giá (2.000 đồng/cổ phiếu). Mức chia cổ tức bằng tiền mặt của cả năm 2013 sẽ do Đại hội đồng cổ đông năm 2014 quyết định.
Ông Trương Gia Bình - Chủ tịch HĐQT FPT, sẽ tiếp tục kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc tập đoàn trong năm 2013. Đại hội đồng thời thông qua phương án trả cổ tức tổng cộng cho cả năm 2012 là 20% (2.000 đồng/cổ phiếu) và đã được chi trả thành hai đợt bằng tiền mặt trong năm 2012.
2012 là một năm thực sự khó khăn với nền kinh tế trong nước. Với định hướng kinh doanh hợp lí và nỗ lực của mình, FPT đã kết thúc năm 2012 với tổng doanh thu đạt 25.350 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 2.407 tỉ đồng. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt trên 1.540 tỉ đồng. FPT nằm trong Top 10 doanh nghiệp niêm yết có lợi nhuận lớn nhất và lãi cơ bản trên cổ phiếu đạt 5.665 đồng. Đồng thời, FPT nằm trong Top 5 doanh nghiệp có EPS cao nhất trong số 30 doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam thuộc chỉ số VN30.
Theo dự đoán, kinh tế vĩ mô năm 2013 vẫn tiếp tục khó khăn. Đại hội đã thông qua kế hoạch tiếp tục tăng trưởng trong năm 2013 với doanh thu 26.926 tỉ đồng và lợi nhuận trước thuế là 2.646 tỉ đồng. Kế hoạch tăng trưởng doanh thu của các lĩnh vực dịch vụ mũi nhọn của FPT như: Phát triển phần mềm, Dịch vụ CNTT, Viễn thông, Nội dung số lần lượt là 19%, 18%, 15% và 18%.
Năm 2013, FPT sẽ đầu tư và cho ra mắt nhiều sản phẩm dịch vụ mới, khai thác tốt hơn nữa thị trường truyền thống ở tất cả các lĩnh vực. Trong lĩnh vực xuất khẩu phần mềm, FPT sẽ tiếp tục mở rộng các mảng dịch vụ mới như: Mobility, Cloud Computing, Dịch vụ thuê ngoài tác nghiệp (BPO)… Đối với thị trường phần mềm trong nước, FPT đẩy mạnh phát triển những phần mềm ứng dụng lõi cho các ngành kinh tế do FPT sở hữu bản quyền.
Trong lĩnh vực viễn thông, FPT dự kiến có mặt tại hơn 50 tỉnh thành trên cả nước. Đồng thời, FPT cũng đầu tư cho các sản phẩm mới như mạng lưới quảng cáo, thương mại điện tử và thanh toán điện tử, tạo đà tăng trưởng cho lĩnh vực nội dung số. Ở lĩnh vực dịch vụ CNTT, FPT sẽ mở thêm các hướng dịch vụ mới, trọng tâm là dịch vụ tư vấn xây dựng đề án, thiết kế hệ thống, cho thuê hệ thống CNTT…
Bên cạnh việc cho ra các sản phẩm dịch vụ mới nhằm khai thác tốt hơn thị trường trong nước, năm 2013, FPT sẽ tập trung phát triển tại thị trường quốc tế. Điều này giúp FPT có thêm những cơ hội phát triển mới, giảm thiểu rủi ro khi bối cảnh kinh tế trong nước còn nhiều khó khăn. Đồng thời, FPT cũng tập trung đầu tư mạnh cho R&D (nghiên cứu và phát triển) để tạo ra những sản phẩm công nghệ “made by FPT” được nhiều người tin dùng. Hội đồng quản trị FPT đã quyết định trích 5% lợi nhuận trước thuế hàng năm cho công tác R&D.
Theo ICTnews