các ae khóa trên có code với báo cáo môn lập trình mạng đề tài chat voice-gửi file (C++) thì làm ơn cho e xin với.
trình quá không viết nổi@@
cám ơn các anh chị nhiều nhiều