Môtảcôngviệc:
- Phântíchvàthiếtkếgiaodiệncácứngdụng Web.
- Thiếtkếđồhọachocácứngdụng Mobile ( IPhone, IPad, Android)
- Thựchiệncáccôngviệcthiếtkếkhác do PM giao.
- Chi tiếtcôngviệcsẽđượctraođổitrựctiế pkhiphỏngvấn

Yêucầu
- Đãtừngthiếtkếítnhất 03trangđãđượcđưavàohoạtđộng.
- Cókhảnăngcắt CSS/HTML từ file PSD tốt.
- Cókhảnăngphântích, hiểubiếtvề Usability, International design…
- Cóhiểubiếtvề WEB, WEB2.0, Blog, Social Networklàmộtlợithế.
- TiếngAnhđọchiểukhá.

Quyềnlợivàthông tin chung
- Mứclương: hấpdẫn
- Loạihìnhlàmviệc: Bánthờigian.
- Nơilàmviệc: HàNội

Hồsơ:
- Cácứngviêngửitrướcbản CV (nêurõkinhnghiệmvàcácdựánđãthamgia ) qua địachỉ e-mail dướiđây. Ưutiênứngviênnộphồsơsớm. CV cóthểlàtiếngAnh hay tiếngViệt.
- Nơinhậnhồsơ:
CôngtyPowerGate
Địachỉ: 2nd Floor, Vitranco Building, 192 Thai Thinh, Dong Da Dist, HN
Ms. Dung – Phụtráchtuyểndụng.
Mobile: 0466542283
Email: nhan.phamthi@powergatevn.com