Hiên tại mình đang làm đồ án 1 về tháp hấp thụ đĩa có ống chảy chuyền. Mong nhận được sự chỉ bảo của anh em khóa trước giúp mình hoàn thành bài dố án 1....