anh chị cho 2 hỏi là học ngành vật lý hạt nhân của trường là học 1 buổi hay học cả ngày