Công ty FrieslandCampina Việt Nam (công ty sữa Cô Gái Hà Lan) tổ chức chương trình Quản trị viên tập sự - Management Trainee Program để đào tạo các bạn sinh viên mới ra trường, có tố chất lãnh đạo và kỹ năng tốt thành những nhà quản lý tương lai của công ty. Năm nay có 2 phòng ban cần tuyển là phòng Consumer Marketing và phòng Operations (cụ thể là bộ phận R&D – nghiên cứu và phát triển sản phẩm).

Đối với vị trí ở phòng R&D, công ty muốn quảng bá đến các bạn sinh viên khoa Hóa/Thực phẩm/CNSH năm cuối và những cựu sinh viên có 1-2 năm kinh nghiệm làm việc nộp đơn . Thông tin cụ thể về chương trình xin truy cập http://goo.gl/FgvvY

Hạn nộp đơn là 31/03/2013. Mọi chi tiết xin liên hệ hien.tranthithu@frieslandcampina.com