ai chưa học hoặc muốn học nâng điểm môn kĩ thuật đo lường EE3110 thì vào sis đăng kí nhé. viện điện đã mở bổ sung cho k53 và cử nhân k54 rồi.