ai chưa học hoặc muốn học nâng điểm môn kĩ thuật đo lường EE3110 thì vào sis đăng kí nhé. viện điện đã mở bổ sung cho k53 rồi.