Mọi người có tài liệu về mã Hóa thông tin share cho em với. Em đang rất cần .Nhất là về Mã Xoắn(Mã Chập) .Em cảm ơn rất nhiều ạ!
Singulartn@gmail.com