http://i779.photobucket.com/albums/y...ps0e3c5a28.jpg
mình bị lỗi này khi cài đặt inventor 2013 , ai biết chỉ giúp mình với ạ