Mình đang tìm mua giúp bạn 1 chiếc áo đồng phục màu đỏ để đi học thể dục . Nhưng ra quán ở nhà thi đấu họ bảo giờ không bán nữa, nhà trường hình như giờ cũng không bán. Có ai biết ở đâu giờ còn bán không, hay bán lại cũng được
Cảm ơn rất rất rất nhìu