anh chị nào có tài liệu về các môn:Lý thuyết thông tin, kĩ thuật truyền thông điện tử, thiết bị truyền thông và mạng thì share cho e nha. thanhks all